Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi Làm

Lộ trình học ngắn gọn, tập trung vào các tình huống thường gặp trong công việc; đào tạo người đi làm từ trình độ cơ bản với vốn ngôn ngữ hạn hẹp đã lâu không sử dụng tới khi giao tiếp tự tin và lưu loát.