Anh Ngữ Thiếu Nhi

Khóa học dành cho học sinh tiểu học gồm các cấp độ Pre-Starters, Starters, Movers; giúp trang bị tốt nhất cho học sinh tiếp cận với những kỳ thi tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế của đại học Cambridge được tổ chức hàng năm tại Bigben.