Đào tạo

Bên cạnh việc đào tạo 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết qua hệ thống giáo trình với phương pháp giảng dạy chuẩn Quốc Tế; Bigben rèn luyện cho học viên các kỹ năng thuyết trình trước đám đông, hùng biện tiếng Anh và kỹ năng làm các bài thi Cambridge như Starters, Movers, Flyers, KET, PET hoặc IELTS.