Giáo Viên

100% giáo viên tại Bigben là người có bằng đại học, chứng chỉ sư phạm TESOL, kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy nhiệt tình, yêu trẻ và làm việc lâu dài ở Việt Nam. Nội dung chương trình giảng dạy và chất lượng giảng dạy của giáo viên được giám sát chặt chẽ, kiểm tra, đánh giá và nâng cấp thường xuyên.