JD Vị trí nhân viên giáo vụ

Mô tả công việc:

1. Công việc hành chính

 • Ghi danh, chuyển lớp, bảo lưu, xóa học sinh trong lớp.
 • Điểm danh, nhận xét học viên.
 • Trả lời các thông báo, giải đáp thắc mắc từ phía phụ huynh học sinh khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra lịch thi các lớp, lên kế hoạch chuẩn bị.
 • In các file tư vấn, giáo viên nhờ chuẩn bị.

2. Công việc chăm sóc phụ huynh học sinh.

 • Thực hiện việc chăm sóc đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa.
 • Nhắn tin, gọi điện thông báo về các sự kiện chương trình, các buổi ngoại khóa, lịch khai giảng các lớp lên khóa.
 • Phụ đạo cho các học sinh yếu, kém, nghỉ học.

3. Công việc trợ giảng

 • Thực hiện công việc trợ giảng cho giáo viên Việt Nam và giáo viên nước ngoài.
 • Đánh giá giáo viên Việt Nam và giáo viên Nước Ngoài sau khi kết thúc công việc trợ giảng.

4. Tham gia các chương trình hoạt động ngoại khóa cùng học sinh và các phòng ban khác.

Yêu cầu công việc:

 • Chịu trách nhiệm quản lý chất lượng học sinh.
 • Chăm sóc học sinh – phụ huynh trong suốt quá trình học tập, giải đáp thắc mắc của phụ huynh.
 • Đảm bảo nhận được phản hồi của phụ huynh và học sinh về quá trình học tập cũng như chất lượng giảng dạy, chuyển tiếp thông tin tới các bộ phận liên quan để cải thiện chất lượng. Đám bảo sự tương tác giữa gia đình và trung tâm.
 • Phát triển và duy trì các quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp;
 • Thực hiện hoàn chỉnh các công việc được giao, đảm bảo đúng deadline;
 • Phát triển năng lực cá nhân, hỗ trợ xây dựng quy trình, quy định rõ ràng, thống nhất để đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru.