Lớp học

Bigben cam kết mô hình học tập với tối đa 15 học viên trong một lớp để đảm bảo mức độ tương tác tối đa giữa học viên và giáo viên. Trợ giảng có chuyên môn và kinh nghiệm luôn có mặt và can thiệp phù hợp trong các buổi học với giáo viên nước ngoài.